วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2562
ศุกร์

12

เมษายน
ปิดรับสมัคร

รายละเอียด

      ปัจจุบันการออกกำลังกาย ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการออกกำลังกายจะมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความถนัด ความสนใจและความพร้อม ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับของแต่ละบุคคล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการวิ่งข้ามปีวิถีไทย สร้างบุญใหญ่วิถีพุทธ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน – วิ่ง ตามวิถีธรรมชาติ และยังได้ร่วมทำบุญ สร้างเสริมบุญบารมี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

วัตถุประสงค์

   ✏ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นจุดพักรถผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง    
   ✏ เพื่อสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด    
   ✏ เพื่อหางบประมาณจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด    
   ✏ เพื่อหางบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างองค์พญานาคศรีอาริยเมตตาโยนาคราช    
   ✏ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

   ✏ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด
   ✏ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป

 

ข้อมูลการสมัคร

การแข่งขันในระยะมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร)  ฟันรัน (5 กิโลเมตร) และวีไอพี  (2 กิโลเมตร) เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่  5 เมษายน 2562  หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน (รวมทุกประเภท 4,000 คน)

   
   1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด (ระยะมินิมาราธอนต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง)
   2. ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
   3. ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
   4. หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน
   5. กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
   6. การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

* ผู้ที่สมัครประเภท VIP 2 Km. สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

* เฉพาะประเภท มินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) ทุกกลุ่มอายุ ที่ได้รับถ้วยรางวัล อันดับ 1 - 3 และสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล สี่-สมาน ครั้งที่ 3 ( 3rd CRA CHARITY 2019)
* สำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากพระอาจารย์เกจิ ชื่อดัง

 

* รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ด จะมอบให้กับส่วนราชการในการนำไปเพื่อการสาธารณประโยชน์

 

การชำระเงินค่าสมัคร 

   1. สามารถชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร
           
เข้าบัญชีเลขที่  411-3-34542-2   ชื่อบัญชี  "วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ" 
           ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

   2. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งการชำระเงิน
   3. ชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากสมัครออนไลน์ (หากเกินกำหนด 3 วัน ถือว่าท่านสละสิทธิ์)

 

การแจ้งหลักฐานการชำระเงิน 

  1. สามารถแจ้งหลักฐานผ่านหน้าเว็บไซต์จากเมนูหรือลิงก์ แจ้งชำระเงิน
  2. กรอกฟอร์มการแจ้งหลักฐาน เช่น เลขที่ใบสมัคร ชื่อ – นามสกุล วัน – เวลา/โอนชำระ ช่องทางการชำระ แนบหลักฐานใบเสร็จ เป็นต้น
  3. รอตรวจสอบสถานะการสมัครและชำระเงิน (หลังจากชำระ 1 – 3 วันทำการ) 

 

 

กำหนดการของกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
08.30 น. - 16.30 น.

    รับเสื้อ รับ BIB
    ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา

(สองพี่น้องนางสาวไทย ร่วมแจก BIB แจกลายเซ้น) 

 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

08.30 น. - 12.00 น.      รับเสื้อ รับ BIB
     ณ
ห้องโสตศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา
19.00 น.      ชมการแสดง
23.00 น.      นักกีฬาเตรียมความพร้อม
23.19 น.      ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
23.39 น.      ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กม.
23.49 น.      ปล่อยตัวนักวิ่ง VIP 2 กม.

 

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

00.30 น.     พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน
01.00 น.     เสร็จพิธี

 

 

 

ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครและสิ่งที่ได้รับ

VIP (ทุกระยะ)        1,000 บาท      (ได้รับ เสื้อ เหรียญที่ระลึก และเหรียญหลวงพ่อคูณ)
FUNRUN (5K)        500 บาท        (ได้รับ เสื้อและเหรียญที่ระลึก)
MINI MARATHON        600 บาท        (ได้รับ เสื้อและเหรียญที่ระลึก)

 

 

เส้นทาง ระยะทาง

MINI MARATHON

 

FUNRUN

 

VIP Walk & Run

 

 

 

กติกา

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
     1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
     2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
     3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง
     4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:
          (ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
          (ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
          (ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
     5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
     6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
     7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
     8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

 

กติกาการแข่งขัน
     ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
     1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
     2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
     3. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ เช่นนักวิ่งที่ใช้เวลาในการแข่งขันน้อยควรมาอยู่ปริเวณแถวหน้า และนักวิ่งที่ใช้เวลาในการแข่งขันมากควรอยู่บริเวณแถวหลัง
     4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
     5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
     6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
     7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
     8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน
     9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
     10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
     11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
     12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน
     13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
     14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
     15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
     16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
     17. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
     18. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 30 นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ
     19. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม 
     20. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน
     21. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

กติกาการสมัคร
     ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข
     1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
     2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้
     3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
     4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
     5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
     6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
     7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน
     8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน
     9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
     10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน
     11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ
     12. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใดๆต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดจากผู้สมัครครบตามเงื่อนไข