วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2562
ศุกร์

12

เมษายน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   ✏  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด    
   ✏  สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด     
   ✏  โทรศัพท์ 043 - 512925     

   ✏  มือถือ 086-651-8999 (คุณพิพัฒน์)
   ✏  โทรสาร 043 - 512925   
   ✏   อีเมล : [email protected] 

   ✏   Facebook : การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด