วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ

ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ศุกร์

12

เมษายน
* สามารถค้นหาเลขที่ใบสมัครของท่านได้ที่หน้า รายชื่อนักวิ่ง

เช่น 01/12/2555   (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)

เช่น 06:59   (ชั่วโมง : นาที)